Zápis do 1. ročníku pro škol. rok 2017/18

25.01.2017 13:27

 

Ve dnech 18. a 19. 4. 2017 vždy od 14 do 17 hod. se uskuteční na naší škole zápis do 1. ročníku pro škol. rok 2017/18.

Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákon. zástupce s sebou.

 

Orientační posouzení školní připravenosti dítěte bude probíhat hravou formou.

Letos s příběhem "Mimoni".

Každé díté si příběhem "projde" za cca 15 - 20 min. 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte budeme přihlížet:

- ke školní zralosti dítěte

- k faktu, zda dítě bylo přijato ke vzdělávání na naší škole ve škol. roce 2016/17 a ředitelka školy poté rozhodla o odkladu školní docházky o jeden rok na základě žádosti zákon. zástupců

Jak můžete pomoci svým dětem.doc (25 kB)

Informace o možnostech podpory přípravy na školní docházku.doc (157 kB)

Pro školní rok 2017/18 budeme otevírat jednu I. třídu.

 

Rozhodnutí o přijetí (každé dítě bude mít pro tyto účely přidělen u zápisu registrační kód) bude zveřejněno na web. stánkách školy (zs-sh.webnode.cz) a ve venkovní vitríně u vchodu do ZŠ nejpozději do 30. 4. 2017.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákon. zástupci dítětě v písemné formě taktéž nejpozději do 30. 4. 2017.

 

 

Konkrétní čas, kdy k zápisu přijdete, si můžete vybrat a "rezervovat" v MŠ Stará Huť u pí uč. Jiráňové nebo na telef. č. 318 522 266.

 

Oznámení o konání zápisu_sken.jpg (505,8 kB)