Telefonické omluvenky

12.10.2014 11:45

Děkujeme, že své dítě omlouváte z vyučování v době od 7.00 hod do 7.45 hod.