Nový e-mail

21.05.2014 11:16

e-mail: ucitelky.zsstarahut@email.cz již není funkční, nový mail je zssh@email.cz