"My se školy nebojíme"

11.03.2015 08:29

MY SE ŠKOLY NEBOJÍME - program pro budoucí prvňáčky

Čtyři setkání se uskuteční vždy
poslední středu v měsíci od 13:30 do 14: 15 hod.

1) 25. 2. s paní uč. Sedlákovou

2)  25. 3. s paní uč. Ošťádalovou

3)  29. 4. s paní uč. Melšovou

4) 27. 5. s paní uč. Hejzlarovou