Akce školy - pro získání všech informací rozklikněte ještě ZDE!

01.09.2016 00:33

                                  

16. 9. 2016 = "Dopravní hřiště"

23. 9. 2016 = Dopravní hřiště - Příbram

27. 9. 2016 = "Sorbon - pes fotbalista"

30. 9. 2016 = nácvik evakuace

7. 10. 2016 = Čechova stodola

19.10.2016 = Sběr starého papíru

1. 11. 2016 = Sladovna Písek

10. 11. 2016 = Třídní schůzky, od 16 hod.

18. 11. 2016 = Ředitelské volno

22. - 23. 11. 2016 = Sklářské dílny

5. 12. 2016 = Mikulášská nadílka pro 1. ročník

8. 12. 2016 = Vánoční jarmark, od 17 hod. v KD Stará Huť

21. 12. 2016 = kino - "Anděl Páně 2"

13. 1. 2017 = bruslení na zimním stadionu na Dobříši

25. 1. 2017 = bruslení v rámci "Týdne hokeje"

31. 1. 2017 = Pololetní vysvědčení (poslední vyučovací hodina)

3. 2. 2017 = Pololetní prázdniny

10. 2. 2017 = Bruslení

21. 2. 2017 = Pasování prvňáčků na čtenáře + Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků - OÚ Stará Huť, od 16 hod.

27. 2. - 3. 3. 2017 = Jarní prázdniny

8. 3. 2017 = Kulturní středisko Dobříš - "Princezna Konvalinka"

11. - 18. 3. 2017 = Studijní pobyt ve Velké Británii (Hastings)

15. 3. 2017 = Den otevřených dveří od 8 do 16 hod., pokud chcete nahlédnout do výuky, potom prosíme dodržet začátky vyuč. hodin (8.00, 8.55, 10.05, 11.00, 11.55) Pokud si školu chcete jen projít a prohlédnout, pak ve zmíněném čase kdykoliv.

31. 3. 2017 = Noc s Andersenem

3. 4. 2017 = "Tajemný hrad v Karpatech" - divadlo Příbram (3., 4., 5. ročník)

5. 4. 2017 = Lední revue

6. 4. 2017 = Velikonoční jarmark, od 16 hodin

10. - 12. 4. 2017 = Ředitelské volno

13., 14. 4. 2017 = Velikonoční prázdniny

18. a 19. 4. 2017 = Zápis do první třídy, 14 - 17 hod.

25. 4. 2017 = Den Země - sázení stromu

20. 4. 2017 = Třídní schůzky, od 16 hodin

26. 4. 2017 = Sběr papíru, v 8 hod. u ZŠ

24. 4. - 26. 6. 2017 = Plavecký výcvik

10. 5. 2017 = "Český den proti rakovině" - prodej květinek, které jsou symbolem tohoto dne

1. 6. 2017 = MDD - Skřítkov

22. 6. 2017 = exkurze - Letiště Václava Havla

27. 6. 2017 = exkurze - "ČAPÍ HNÍZDO"

29. 6. 2017 = Zahradní slavnost (16 hod., zahrada u ZŠ)

30. 6. 2017 = Slavnostní zakončení školního roku, rozdání vysvědčení

 

 

 

 

Termíny a časy akcí budou průběžně doplňovány, aktualizovány, stejně jako akce samotné.